10 způsobů jak využít třísložkové karty

Třísložkové karty jsou jednou z nejznámějších pomůcek používaných v Montessori výuce. Karty jsou vhodné k rozšiřování slovní zásoby, k učení nových pojmů nebo k nácviku čtení. Jedná se o velmi všestrannou pomůcku. Můžeme je použít pro přiřazování, k rozšiřování slovní zásoby, k nácviku čtení, k nácviku psaní, pro výuku posloupnosti různých dějů, pro klasifikaci předmětů podle různých vlastností apod.

Třísložkové karty mají tři části:

 • kartu s textem i obrázkem (kontrolní)
 • kartu pouze s obrázkem (objektovou)
 • kartu pouze s textem (jmennou)

 

Kontrolní karta je velmi důležitá, protože umožňuje dítěti pracovat zcela samostatně a samostatně si kontrolovat správnost vlastní práce. Schopnost samostatné kontroly chyb, je jedním z nejdůležitějších principů Montessori výuky. Dítě se tak učí, že je potřeba chyby najít a opravit je.

Karty jsou vhodné pro práci s dětmi různého věku - od velmi malých dětí od cca tří let věku až po ty starší. Mění se pouze způsob práce s nimi. Práce s třísložkovými kartami můžeme být velmi kreativní, v každém věku dítěte je používáme trochu jinak. Zde je několik tipů:

 1. U nejmenších dětí pracujeme pouze s obrázkem bez textu. Pomocí obrázků učíme naše nejmladší poznávat svět a pojmenovávat objekty v našem okolí. Dítě si díky tomu přirozeně rozšiřuje slovní zásobu. Při představování karet nejmladším nejdříve jednotlivé obrázky dětem představujeme „Toto je…“, dále pokračujeme „Ukaž mi…“ a nakonec se ptáme „Co je tohle?“.
 2. Starší děti, které již umí číst, mohou k sobě přiřazovat kartu s obrázkem a kartu s názvem a práci si kontrolovat pomocí kontrolní karty.
 3. Karty lze přiřazovat nejen jednu ke druhé, ale také k reálným objektům. Doporučuji např. natrhat si rostliny a přiřazovat kartičky k nim. Nejdříve by měly děti přiřadit k rostlině kartičku s obrázkem a poté se jménem. Nakonec si děti práci zkontrolují s pomocí kontrolní karty.
 4. Karty lze použít také k trénování paměti. Z karet vybereme několik obrázků, které viditelně položíme na plochu před sebou obrázkem nahoru. Po určitém čase obrázky otočíme nebo zakryjeme a dítě se snaží vyjmenovat, které obrázky před ním leží. Pokud je dítě úspěšné, můžeme zvýšit množství obrázků a naopak.
 5. Paměť můžeme trénovat také podobnou hrou, kterou nachystáme podobně jako předchozí hru. Místo zakrývání kartiček, ale zavře dítě oči a my jednu kartu odstraníme a ostatní zamícháme. Úkolem dítěte je uhodnout, kterou kartu jsme odstranili.
 6. S kartami můžeme uspořádat hledačku a to buď v interiéru, kdy děti dostanou obrázkovou část karet a hledají kontrolní část ukrytou někde v místnosti. Nebo můžeme vzít karty ven a děti mohou při procházce hledat objekty z karet (např. rostliny).
 7. Lze také hrát hru na detektiva. Karty vyložíme před sebe a dětem poskytujeme malá vodítka: „Myslím na zvíře, které má šest nohou…má červenou barvu…“ a děti hádají, o který obrázek jde.

 

Jakmile děti projeví zájem o písmena, můžeme karty velmi dobře využít k nácviku čtení. Při učení schopností nutných pro čtení můžeme využít následující postupy:

 1. Ještě předtím, než se děti naučí číst, mohou přiřazovat kartičku s názvem ke kontrolní kartě. Děti se tak naučí vnímat tvary písmen a slov.
 2. Děti mohou karty rozdělit na hromádky se stejným počátečním písmenem, přirozeně se tak učí jednotlivá písmena.
 3. Děti mohou přiřazovat k jednotlivým názvům písmena, která v nich vidí (pokud nemáme abecedu s jednotlivými písmeny, můžeme písmenka napsat jednotlivě na papír).

 

Čím je dítě starší, tím složitější témata můžeme využívat (můžeme se věnovat mimo jiné i jednotlivým částem, ze kterých se různé věci skládají). Děti se mohou postupně učit například jednotlivé části rostlin nebo třeba dopravních prostředků.

Karty lze velmi dobře používat také k opakování a upevňování různých pojmů. Vždy je důležité, aby dítě vidělo jednotlivé objekty i naživo, ne jen pouze na kartách.

 U nás si můžete vybrat z několika druhů třísložkových karet: