Čím se živí netopýr? Některé druhy loví dokonce i ryby

Netopýři jsou fascinující noční tvorové. Patří do řádu letounů (Chiroptera) a jsou jedinými savci, kteří jsou skutečnými letci. Jejich způsob života a také to, čím se živí se liší podle druhu a prostředí, ve kterém žijí. Stravování některých netopýrů je více než zajímavé. Co je nejčastější potravou netopýrů?

Hmyz a jiní bezobratlí

Většina netopýrů je výhradně hmyzožravých. V jejich stravě převažuje hmyz, jako jsou mouchy, komáři, motýli a další podobné druhy. Loví jej za letu. Při lovu jim pomáhá schopnost echolokace. Při ní vydávají vysokofrekvenční zvuky a na základě jejich odrazů pak dokáží přesně určit, kde se jejich kořit nachází a jak je velká. Mezi hmyzožravé druhy patří všechny druhy netopýrů, kteří žijí u nás.

cim-se-zivi-netopyr

K lovu využívají netopýři různé strategie. Někteří z nich loví kořist ze vzduchu, zatímco jiní po ní pátrají v korunách stromů a další se věnují jejímu sbírání z povrchu země či hladiny vodních nádrží.

Ovoce a nektar

Některé druhy netopýrů se živí ovocem nebo nektarem z květů rostlin. Tyto druhy mají ústní ústrojí a trávicí systém přizpůsobený ke zpracování rostlinné potravy. Konzumují různé druhy ovoce, jako jsou plody fíků, banánů nebo třeba mango.

kalon-se-zivi-ovocem

K typickým plodožravým druhům patří např. kaloni, kteří žijí v Africe, Asii a také v Austrálii.

Ryby a malí obratlovci

Existují také druhy netopýrů, kteří se živí rybami nebo menšími vodními obratlovci. Vyskytují se v Jižní Americe. Žijí v blízkosti vodních ploch, jako jsou řeky, jezera a různé bažiny. Typickým rybožravým druhem je netopýr rybožravý. Ryby loví pomocí dlouhých zadních nohou.

Netopýři žijící v ČR ryby neloví. Můžeme ale narazit na druh, který loví hmyz nad vodní hladinou a dokáže jej sbírat dokonce i z vodní hladiny. Jedná se o netopýra vodního. Ke sbírání hmyzu z vodní hladiny využívá podobně jako netopýr rybožravý zadní nohy.

Krev teplokrevných zvířat

V Jižní Americe se vyskytují druhy netopýrů, které se živí krví. Krev ale z rány nesají, pouze kořist poraní ostrými řezáky a pak olizují vytékající krev. Jejich sliny obsahují látky, které zabraňují srážení krve.

Jedním z netopýrů živících se tímto způsobem je upír obecný. Na kořisti ale nepřistává, přistane kousek od ní a pak k ní opatrně doleze po čtyřech. Při pohybu na zemi je velmi obratný. Žije v Jižní a Střední Americe a je považován za škodlivý druh, protože saje krev na dobytku, a tak jej oslabuje. Příležitostně může napadnout také člověka. Velká zranění mu nezpůsobí, ale bohužel může přenášet také vzteklinu.

Potrava netopýrů je nesmírně rozmanitá a liší se druh od druhu. Faktem je, že netopýři hrají důležitou roli v ekosystémech, protože pomáhají regulovat populaci škodlivých organizmů a udržovat ekologickou rovnováhu v přírodě. Zdálo by se, že takto malí živočichové nemohou s regulací škodlivých organizmů příliš pomoci. Opak je ale pravdou. Netopýři mají velmi výkonný metabolismus a potřebují tak spořádat značné množství potravy. Každý dospělý jedinec během jedné noci dokáže ulovit takové množství hmyzu, které se rovná až třetině jeho vlastní hmotnosti.

Mezinárodní noc pro netopýry

Mezinárodní noc pro netopýry je událost, která se koná v různých zemích světa s cílem informovat veřejnost o významu a ochraně netopýrů. Tato akce je obvykle organizována ke konci velkých letních prázdnin, kdy je aktivita netopýrů na vrcholu a kdy je také možné provádět večerní či noční prohlídky za účelem pozorování těchto fascinujících nočních tvorů.

Během noci pro netopýry se pořádají různé aktivity, jako jsou přednášky, workshopy, exkurze do přírody, noční výpravy za účelem sledování a poslechu netopýrů, a další vzdělávací akce zaměřené na tuto specifickou skupinu savců. Cílem akce je informovat veřejnost o důležité roli, kterou netopýři hrají v ekosystémech, a zdůraznit potřebu jejich ochrany.

Pokud vás netopýři zajímají nebo si chcete poznávání přírody zpestřit nevšedním programem podívejte se, zda se ve vašem okolí nepřipravuje některá z akcí:  https://www.netopyrinoc.cz/prehled/ Můžete se přidat na večerní prohlídku za účelem pozorování netopýrů, zúčastnit se přednášek o jejich fascinujícím životě a možnostech ochrany, či se zúčastnit některého z workshopů.

My se zúčastnili akce Lipky v Brně a měli jsme možnost prohlédnout si s dětmi živé netopýry rezavé. jednalo se o handicapovanou samičku a její dvě mláďata. Protože samice je odkázána na pomoc a do přírody se už nevrátí, měly děti měli možnost netopýry také nakrmit moučnými červy. Zde přidávám několik obrázků z akce:

mezinarodni-noc-pro-netopyry-netopyr-rezavy

Handicapovaný netopýr rezavý.

mezinarodni-noc-pro-netopyry-brno

Děti měly možnost handicapovanou samičku a její mláďata nakrmit.

mezinarodni-noc-pro-netopyry

Výklad byl velmi poutavý a pohltil děti i dospělé.

Pokud máte rádi přírodu, pojďte ji poznávat s našimi vyladěnými materiály:

Autor: Jana Posslová