Co je to meteor a jak vznikají meteorické roje?

Meteor je jasný světelný záblesk na noční obloze způsobený vstupem malých těles, nazývaných meteoroidy, do atmosféry Země.

Meteoroidy jsou relativně malé kusy kamenů, prachu nebo dalších materiálů, které putují vesmírem. Když se tato drobná tělesa dostanou do naší atmosféry, vysoká rychlost jejich pohybu způsobí tření a vzduch se ohřeje. Toto ohřátí způsobí, že meteoroidy a okolní vzduch začnou hořet a vytváří tak jasné světelné stopy na obloze. Tyto jasné stopy nazýváme meteory.

Když Země prochází oblastmi ve vesmíru, která je plná drobných částic po průletu jiných vesmírných těles vznikají meteorické roje. Během meteorického roje můžeme na obloze pozorovat mnohem více meteorů než obvykle.

Meteorické roje se obvykle pojmenovávají podle souhvězdí, z něhož zdánlivě vycházejí. Tento bod na obloze, odkud meteory v roji zdánlivě vycházejí, se nazývá radiant. Každý roj je pojmenován podle konkrétního souhvězdí, ve kterém se nachází radiant. Pojmenování meteorických rojů podle konkrétního souhvězdí, ve kterém se nachází jejich radiant je historická tradice. Je to také velmi praktické, protože už jen samotný název pomáhá lidem lépe se orientovat na noční obloze při sledování těchto zajímavých astronomických jevů.

meteor-jak-vznikaji-meteoricke-roje

Pokud by meteoroid přežil průlet atmosférou a dopadl na zemský povrch, nazýváme ho meteoritem. Meteority mohou být nalezeny na zemi a jsou cenným pramenem informací, neboť nám pomáhají lépe porozumět složení a původu vesmírných těles.

Populární meteorické roje

Mezi nejznámější a nejpopulárnější meteorické roje patří Perseidy, Geminidy, Orionidy, Draconidy, Leonidy a mnoho dalších. Každý z těchto rojů má své charakteristické rysy.

Pozorování meteorických rojů je jedním z nejzábavnějších a nejvíce přístupných způsobů, jak na vlastní kůži zažít kouzlo vesmíru. A to ať už se jedná o masivní meteorický roj nebo o skromnější pozorování jednotlivých "padajících hvězd".

Jaké meteorické roje je možné pozorovat v České republice?

V České republice je možné pozorovat několik meteorických rojů. Některé z nich jsou méně nápadné, zatímco jiné mohou nabídnout impozantní vskutku podívanou. Nejznámější meteorické roje, které můžeme v České republice pozorovat jsou: Kvadrantidy, Perseidy, Orionidy, Leonidy a Geminidy.

casosberna-fotografie-meteorickeho-roje

Časosběrná fotografie meteorického roje. Časosběrné fotografie se dělají tak, že se závěrka fotoaparátu umístěného na stativu nechá otevřená desítky minut až několik hodin. Pro tento typ fotografie je temná noc přímo ideální.

Kvadrantidy

Radiant Kvadrantidů se nachází v souhvězdí Pastýř. Maximum nastává 3. až 4. ledna. Frekvence meteorů v maximu aktivity tohoto roje kolísá mezi 60 a 200 meteory za hodinu

Perseidy

Perseidy patří k nejvýznamnějším a nejpopulárnějším meteorickým rojům. Jde o meteorický roj, který dostal své jméno podle souhvězdí Perseus, ze kterého meteory zdánlivě vycházejí. Tento roj je vytvořen prachem z komety Swift-Tuttle, která obíhá kolem Slunce.

Perseidy můžeme pozorovat od 17. července do 24. srpna. Vrchol nastává obvykle kolem 12. až 13. srpna, kdy je možné pozorovat okolo 100 meteorů za hodinu (přesné počty se každý rok mění).

Orionidy

Tento roj je možné pozorovat v průběhu jednoho týdne na konci října. Svého maxima dosahuje nejčastěji 21. až 22. října. V maximu je možné v některých letech pozorovat 50 až 70 meteorů za hodinu. Roj je pojmenován podle souhvězdí Orion, z nějž meteory zdánlivě vycházejí. Je tvořen prachem z Halleyovy komety.

Leonidy

Vrcholem tohoto roje je období kolem 17. až 18. listopadu. Leonidy mohou nabídnout impozantní pozorování meteorů, ale jeho aktivita je nepravidelná a může se značně lišit z roku na rok.

Geminidy

Geminidy jsou dalším významným meteorickým rojem. Lze je pozorovat každý rok mezi 7. a 17. prosincem. Dosahují maxima kolem 13. až 14. prosince. V maximu je možné v některých letech pozorovat až 130 meteorů za hodinu.

Radiant roje se nachází v souhvězdí Blíženců. Geminidy jsou známé svou vysokou aktivitou a krásnými meteory. Jejich pozorování bývá velmi úspěšné, protože v tomto období bývá často jasné počasí.

souhvezdi_blizenci

Souhvězdí Blíženců

Kdy a jak pozorovat meteorické roje?

Pokud nám přeje počasí, může být pozorování meteorických rojů výjimečným zážitkem. K pozorování meteorických rojů není třeba používat žádné speciální vybavení. Stačí si lehnout na deku nebo se pohodlně posadit a nasměrovat pohled k místu, ze kterého roj zdánlivě vychází.

U většiny rojů známe období, kdy je očekáváno největší množství meteorů za hodinu. Tomuto období se říká maximum meteorického roje. Některé z rojů jsou poměrně jasné a nápadné, zatímco jiné jsou spíše skromné při dosažení maxima.

Nejlepší místa k pozorování se nacházejí na místech s malým světelným znečištěním. Obecně platí, že pro pozorování meteorických rojů je nejlepší vyhledat temné místo, co nejdál od městských světel, a pozorovat oblohu v noci až brzy ráno, kdy je nejtmavší a nejméně rušená světelným znečištěním.

svetelne-znecisteni-evropy-viditelne-z-vesmiru

Světelné znečištění Evropy je zřetelně viditelné i z vesmíru. Na snímku je možné rozlišit podle jasu i velká města jako je Madrid, Paříž nebo třeba Londýn

Oblasti tmavé oblohy

V České republice existují určité oblasti, které jsou známé svým nízkým světelným znečištěním a umožňují lepší pozorování noční oblohy. Tyto oblasti se nazývají "Oblasti tmavé oblohy".  Je v nich minimalizováno světelné znečištění, což umožňuje lepší pozorování hvězd, meteorů a dalších astronomických jevů. V ČR jsou oficiálně tři oblasti tmavé oblohy:

1. Jizerská
2. Beskydská
3. Manětínská (na rozhraní Plzeňského a Karlovarského kraje)
 

Je důležité si uvědomit, že světelné znečištění je rozšířený problém ve většině obydlených oblastí. Světelné znečištění představuje vážný problém pro přírodu a má mnoho negativních dopadů na rostliny, živočichy i lidi.  Silné umělé světlo narušuje přirozený noční biorytmus, orientaci a migraci mnoha druhů ptáků a hmyzu. To může mít dopad na jejich chování, ovlivnit hledání potravy i rozmnožování. 

Světelné znečištění také způsobuje rozptyl světla v atmosféře, což zhoršuje pozorování hvězd a astronomických jevů. Mnohdy brání viditelnosti planet, galaxií a meteorických rojů, což snižuje naše možnosti studovat a poznávat vesmír. Proto je vždy dobré vyhledat místo co nejdále od městských světel, aby byly podmínky pro pozorování noční oblohy co nejlepší. Pro opravdu ideální podmínky pro pozorování hvězd a meteorických rojů se mnozí astronomové stále musí vydávat do odlehlých a méně osvětlených oblastí.

Pozorování meteorického roje Perseidy je součástí sešitu plného aktivit "Příroda v létě". Najdete v něm i mnoho jiných zajímavých aktivit na zahradu, do lesa nebo třeba k rybníku. Letní noci jsou přímo ideální třeba k pozorování nočních motýlů a můr... Budete překvapeni, jak mohou být někteří z nich pestrobarevní (to se týká většinou jen spodních křídel, protože ta horní noční motýly maskují, aby nebyli ve dne moc nápadní).

698-3_priroda-v-lete-nahled2

 Autor: Jana Posslová