Jak dlouho žije motýl? Přehled nejběžnějších druhů

Délka života motýla se liší v závislosti na jeho druhu. Existují velké rozdíly mezi různými druhy motýlů. Záleží také, jak přesně zní naše otázka, protože motýli prochází v průběhu života čtyřmi různými vývojovými fázemi. Pokud nás tedy zajímá, jak dlouho trvá nejatraktivnější fáze života motýla, měli bychom se správně zeptat: „Jak dlouho žije dospělý motýl?“

Jednotlivé fáze životního cyklu motýla jsou čtyři: vajíčko, housenka, kukla a dospělý motýl. Každá fáze trvá jinak dlouho (závisí to mimo jiné také na počasí a teplotě).

  • Vajíčko: Tato fáze může trvat od několika dnů do několika týdnů, v závislosti na druhu motýla.

  • Housenka: Housenka se líhne z vajíčka. Obvykle žije několik týdnů až měsíců (v závislosti na tom, jak rychle se vyvíjí). Některé druhy mohou mít tuto fázi kratší, zatímco u jiných může trvat déle.

  • Kukla: Když housenka dostatečně vyroste, zakuklí se. Doba strávená v této fázi se také liší podle druhu motýla. U některých druhů může tato fáze trvat několik týdnů, zatímco u jiných může být až několik měsíců. Někteří motýli v této fázi přečkávají zimu.

  • Dospělý motýl: V kukle se housenka přemění na dospělého motýla. Délka života dospělého motýla se také liší v závislosti na druhu. Někteří motýli žijí pouze několik dnů (např. modrásek bahenní), zatímco jiní mohou žít několik týdnů až několik měsíců.

Líbí se vám motýli? Pojďte se o nich naučit něco nového s našimi hravými, ručně malovanými materiály:

Jak dlouho žije většina dospělých motýlů?

Dospělci většiny druhů motýlů žijí nejčastěji dva až tři týdny. Někteří žijí pouze několik dnů (např. modrásek bahenní). Ty druhy motýlů, které přečkávají zimu jako dospělí, žijí nejdéle. Mezi tyto druhy patří např. babočka paví oko, která se dožívá okolo 9 měsíců nebo žluťásek řešetlákový, který se může dožít dokonce až 11 měsíců. Žluťásek řešetlákový je nejdéle žijící motýl u nás i v Evropě.

jak_dlouho_zije_motyl

Doba dožití je samozřejmě ovlivněna také počasím (zejména teplotou) a jinými podmínkami prostředí např. množstvím predátorů na daném místě.