Kde žije rys ostrovid a jak vypadá jeho teritorium?

Každý rok se opakovaně vracím do Beskyd, kde se toulám po lesích a pátrám po různých přírodních zajímavostech, o kterých pak píšu. Pohybuji se v okolí hory Smrk, která leží v jednom ze dvou území, kde u nás žije rys ostrovid. Jde o tak vzácného živočicha s rozsáhlým teritoriem, že by mě ani ve snu nenapadlo, že budu mít tolik štěstí a narazím na jeho stopy. Asi si umíte představit, jak jsem byla překvapená, když se mi to poštěstilo. Vzhledem k tomu, kolik rysů u nás žije, je to jako vyhrát v loterii. Pojďte se se mnou podívat na to, kde žije rys ostrovid, jak vypadá jeho typické teritorium a jak můžeme poznat jeho stopy, pokud byste na ně také narazili.

Výskyt rysa v ČR

V České republice žijí v současnosti pouze dvě stálé populace rysa. První populace žije v Beskydech a v přilehlých Javorníkách. Udává se, že v dnešní době (rok 2023) žije na tomto území 10 až 15 dospělých rysů. Druhou populaci můžeme najít na Šumavě a v jejím okolí, kde žije okolo 120 dospělých rysů. Občas můžeme rysa zaznamenat i v jiných územích (podívejte se na následující mapu).

kde žije rys v čr

Výskyt rysa v ČR (Národní databáze ochrany přírody 2023).

Rys je velmi plaché a ostražité zvíře. Navíc je aktivní hlavně v noci a za soumraku, takže je dílem náhody nebo obrovského štěstí, když se nám jej podaří zahlédnout nebo narazit na jeho stopy.

Jak vypadá typické teritorium rysa?

V České republice žijí rysi nejčastěji v horských listnatých a smíšených lesích. Rys na kořist číhá a přepadává ji ze zálohy, málokdy ji pronásleduje dále než několik metrů. Vzhledem k tomuto způsobu lovu potřebuje ke svému životu členitý terén s dostatkem skrýší. Vyhovují mu lesy s bohatým podrostem, skalami a popadanými kmeny stromů. A přesně tak vypadají svahy hory Smrk v Beskydech, kde jsem našla rysí stopy.

Rys loví většinou menší kopytníky, u nás hlavně srnčí zvěř. Občas může lovit také jeleny, zajíce a jiná drobná zvířata. Jeho teritorium může být velké několik desítek až několik stovek km2, záleží to hlavně na množství dostupné kořisti.

typické teritorium rysa v Beskydech

Typické teritorium rysa ostrovida u nás. V Beskydech, na svazích hory Smrk najdeme suťová pole, velké množství balvanů i husté bukové a smíšené lesy, které poskytují rysovi mnoho možností lovu ze zálohy.

Jak vypadá stopa rysa ostrovida?

Mnohem častěji, než s rysem samotným se můžeme potkat s jeho stopami. I když i pro nalezení stop musíme mít velké štěstí.

Stopa rysa má celkově kulatý tvar se čtyřmi prsty. Vypadají podobně jako stopy kočky domácí, ale jsou o mnoho větší. Otisk přední tlapy je mohutnější než otisk zadní tlapy. Stopa může být až 7 cm dlouhá a 7,5 cm široká. Otisky prstů mají pravidelný oválný tvar. Drápy se do stop většinou neotiskují. Podobně jako jiné kočkovité šelmy, má rys drápy zatažitelné a používá je hlavně při lovu. Do stop se otisknou jen velmi výjimečně např. na velmi kluzkém povrchu.

jak-vypada-stopa-rysa-ostrovida

Stopa rysa ostrovida vypadá podobně jako stopa kočky, ale je o mnoho větší.

Jak vypadá rys?

Rys ostrovid je největší kočkovitou šelmou v Evropě. Dosahuje délky těla mezi 80 až 120 centimetry a průměrné váhy okolo 20 kilogramů, samice jsou o něco menší. Jeho tělo je robustní, s dlouhýma nohama a krátkým ocasem. Patrným znakem rysa jsou jeho krátké trojúhelníkovité uši, na nichž se nacházejí charakteristické chomáčky chloupků na koncích, nazývané "chvostky." Tyto chvostky slouží jako sluchové antény, které mu pomáhají detekovat i nejmenší zvuky, jako je šustění listí nebo praskání větviček.

Jeho srst je hustá a měkká, s nápadnými tmavými skvrnami na světlém pozadí. Tvar těchto skvrn a jejich hustota se liší v závislosti na konkrétním poddruhu a geografickém rozšíření. Barva srsti je šedá, žlutavá až rezavá. Rys ostrovid má také krásně zbarvený ocas s pruhovaným vzorem.

Rys ostrovid je součástí nových karet Lesní zvířata jejich stopy, které připravujeme k vydání během měsíce října. Prostřednictvím karet se budete moci seznámit s nejběžnějšími zvířaty našich lesů a také s tím, jak vypadají jejich stopy. Přihlaste se k odběru Newsletteru a vydání nových karet vám určitě neunikne. 

karty lesní zvířata a jejich stopy s horami na pozadí

Nové karty Lesní zvířata a jejich stopy vyjdou v průběhu měsíce října.

Rys ostrovid je v České republice ohroženým a přísně chráněným druhem. Bohužel konkuruje myslivcům, kteří jej tak ve své honitbě většinou jen neradi vidí. Bohužel se tak často z myslivců stávají pytláci. Jde o tak velký problém, že je pytláctví v současné době největším nebezpečím pro rysa na našem území.  

Rys ostrovid je fascinující plachá šelma, na kterou nás moc často nenarazíte. Jde o výjimečný druh, který má v ekosystémech svou nezastupitelnou roli. V místech, kde se vyskytuje přirozeným způsobem udržuje populaci u nás často přemnožené srnčí zvěře na rozumné úrovni, a tak pomáhá udržovat přirozenou ekologickou rovnováhu. Proto je ochrana rysa ostrovida a jeho přirozeného prostředí zejména v dnešní době velmi důležitá.

Autor: Mgr. Ing. Jana Posslová PhD.