Z důvodu nemoci může v týdnu od 5.6. do 9.6. docházet ke zpožděnému odesílání objednávek. Děkujeme za pochopení.

Víte, proč ptáci zpívají? Pojďte si poslechnout ty nejběžnější…

Jaro je ideální čas pro poslech zpěvů ptáků. Zpěv ptáků má mnoho různých důvodů. Jedním z nich je vymezení vlastního území a varování ostatních samečků, že toto území už je zabráno. Pomocí zpěvu ale ptáci také komunikují. Samci také často zpěvem lákají samičky.

A proč ptáci zpívají hlavně brzy ráno?

Důvodů je hned několik. Ráno není vhodná doba pro hledání potravy, protože hmyz, kterým se většina z nich živí, je ještě schovaný. Takže mají ptáci na zpěv „volno“.  Dalšími důvodem může být také to, že ráno bývají lepší podmínky pro šíření zvuku na větší vzdálenost.

Každý pták zpívá trochu jiným způsobem, proto se můžeme naučit druhy podle jejich zpěvu poznávat. Někteří ptáci zpívají jen velmi jednoduše a jiní jsou ve zpěvu opravdoví mistři. Existují také ptáci, kteří se dokážou naučit napodobovat jiné ptáky nebo různé zvuky. A zdaleka se nemusí jednat jen o exotické papoušky, jako je například žako. Velmi šikovný v napodobování zvuků je například špaček. 

Posuďte sami, jak široký má repertoár:

Zpěv nejběžnějších druhů ptáků_1

Pojďte si poslechnout naše nejběžnější druhy ptáků

Červenka obecná

Červenka zpívá po celý rok. Často zpívá od brzkého rána až téměř do tmy. Můžeme slyšet zpívat jak samce, tak samičky. Samci zpívají hlavně na jaře a samice naopak na podzim.

Sýkora koňadra

Sýkora koňadra je při zpěvu velmi šikovná, někteří samečci ovládají až 40 různých hlasových projevů. Podle jedné studie, je hlas ptáků žijících ve městech hlasitější, než těch, kteří žijí v lese.

Sýkora modřinka

Sýkory modřinky zpívají jemněji než sýkory koňadry. Jejich repertoár je ale také velmi bohatý.

Pěnkava obecná

Samečci pěnkav umí odposlouchat zpěv jiných ptáků a napodobit jej. V každé oblasti zpívají pěnkavy trochu jinak, bez nadsázky se tak dá říci, že "mluví v různých nářečích" podobně jako lidé.

Zvonek zelený

Zvonci dostali své jméno právě díky jejich charakteristickému "zvonivému" zpěvu. Za hezkého počasí začínají zpívat už od ledna. Sameček zpívá často za také letu. Jejich "písničky" bývají dlouhé.

Pokud vás zajímá příroda, podívejte se na naši nabídku výukových karet. Karty dodáváme v bavlněném pytlíčku, který je spolehlivě chrání při všech výpravách do přírody. Jejich výběr neustále rozšiřujeme.