Jak často je úplněk a jak dlouho trvá?

Vznik úplňku, je závislý na pohybu Měsíce kolem Země. Úplněk nastává v okamžiku, kdy se Země nachází mezi Sluncem a Měsícem. To znamená, že je Měsíc na opačné straně Země než Slunce. Při úplňku je celý viditelný povrch Měsíce „úplně“ osvětlen Sluncem. Od slova úplně pravděpodobně vznikl název fáze úplněk. Měsíc v této fázi má na obloze tvar pravidelného plného kruhu.

Jak často je úplněk?

Pokud jde o frekvenci úplňků, průměrná doba mezi dvěma úplňky je dlouhá přibližně 29,53 dnů. To znamená, že v každém kalendářním měsíci se většinou vyskytne jeden úplněk. Interval mezi dvěma úplňky ale není vždy přesně stejný. Délka intervalu se pohybuje v rozmezí 29,18 a 29,93 dne (průměrně tedy 29,53 dnů).

Velmi vzácně mohou v jednom měsíci nastat dva úplňky (první a poslední den měsíce). Zda to nastane, závisí hlavně na délce daného kalendářního měsíce. Jedná se o poměrně vzácný úkaz, který nastává jen jednou za několik let. Druhý úplněk v měsíci se nazývá tzv. modrý úplněk.

Jak dlouho trvá úplněk?

Měsíc je v neustálém pohybu, nikdy se nezastaví. Plné osvětlení měsíce, tzv. úplněk, tak trvá pouze krátký okamžik. Přesný čas úplňku nastává v jeden určitý okamžik, a to buď v noci nebo během dne, kdy ale měsíc nevidíme. Nedokonalým lidským zrakem se může Měsíc může jevit jako úplný den před nebo po skutečném úplňku, kdy je více než 98 % Měsíčního kotouče osvětleno.

Jaké známe typy úplňků?

Existuje několik známých typů úplňků, z nichž některé mají svá vlastní jména. Jména nevypovídají nic o barvě úplňku:

Superúplněk nastává, když je Měsíc v úplňku blíže k Zemi než obvykle. Měsíc se tak zdá zdánlivě větší a mnohem jasnější než obvykle.

Mikroúplněk nastává, když je Měsíc v úplňku na své dráze dále od Země, než je obvyklé. Při mikroúplňku se tak Měsíc zdá menší a méně jasný.

Krvavý měsíc neboli krvavý úplněk nastává, když je měsíc v úplňku a zároveň nastane jeho úplné zatmění. Zatmění měsíce způsobuje, že má měsíc červenavý odstín.

Modrý měsíc nebo modrý úplněk nastává, když se v jednom kalendářním měsíci objeví úplněk dvakrát. Druhý úplněk v měsíci se pak označuje jako "modrý měsíc". V roce 2024 nastane modrý úplněk 19. srpna. 

Indiánské kmeny nazývali úplňky jmény, která obvykle odrážela různé přírodní jevy, právě se dějící události v přírodě nebo typické aktivity zvířat v danou dobu. Tato jména se liší podle konkrétních kmenů a jejich tradic. Např. Siouxové nazývali úplněk v červnu "Jahodovým úplňkem", protože v červnu začínají zrát jahody.  V lednu měli Vlčí úplněk, v únoru Sněžný, v březnu Vraní, v dubnu Rašící, v květnu Květinový, v červnu Jahodový, v červenci Bouřkový, v srpnu Jeseterový, v září Kukuřičný, v říjnu Lovecký, v listopadu Bobří a v prosinci Studený.

Úplněk při západu slunce

Úplněk lidi fascinuje, proto je již po staletí je spjat s různými tradicemi a pověrami

Jaký je vliv úplňku na přírodu a na člověka?

Ač se to může zdát neuvěřitelné, má měsíc vliv také na život na Zemi. Gravitace Měsíce ovlivňuje pohyby vody na Zemi. Gravitace Měsíce způsobuje, že voda v oceánech se v pobřežních oblastech zvedá a klesá. To je známo jako příliv a odliv. V období úplňku a novu, kdy jsou Slunce, Měsíc a Země ve stejné linii, jsou vlivy Měsíce a Slunce na oceány nejsilnější, což vede k vyšším přílivům a odlivům. Některé studie naznačují, že měsíční cykly mohou mít vliv také na biologické procesy u živých organismů vč. lidí.

Úplněk přitahuje pozornost lidí již od pradávna. Již po staletí je spjat s různými tradicemi a bájnými legendami a lidé již od nepaměti věří, že úplněk má tajemnou moc. Jen si vzpomeňte, některé jistě znáte také: např. brány k pokladům se vždy otevíraly právě za úplňku, nejlépe při Svatojánské noci. Pro mnoho kultur má úplněk zvláštní význam. Některé kultury tradičně spojují měsíční cykly s různými rituály, mýty nebo s různými léčivými praktikami.

Když nastane úplněk mohou lidé silněji pociťovat své emoce a mnoho z nás může mít problém se spánkem. O účinku úplňku na lidské zdraví a psychiku byli již napsáno mnoho. Stejně tak bylo uspořádáno mnoho studií s různými výsledky.

O spolehlivosti různých studií si můžeme myslet všelicos. Je ale jisté, že úplněk je fascinujícím astronomickým jevem, který zůstává předmětem zájmu mnoha lidí po celém světě. Jeho krása je dnes, a jistě bude i v budoucnu, inspirací pro umělce, vědce a pozorovatele hvězd všech generací.

Pokud vás vesmír zajímá, podívejte se také na to, co je to meteor a jak vznikají meteorické roje. V článku mimo jiné zjistíte, že existuje mnohem více meteorických rojů, než jsou známé Perseidy v létě. Nebo prozkoumejte, co je to slunovrat a kdy nás čeká.

Autor: Ing. Mgr. Jana Posslová PhD.