Nejčastější otázka při třídění odpadu: co kam patří?

Třídění odpadu je zásadní krok směrem k udržitelnějšímu životnímu stylu. Správné třídění odpadu však často vyvolává otázky, co do kterého kontejneru patří, a jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí. V tomto článku se zaměříme na jednotlivé druhy odpadu, vysvětlíme, co do nich patří a co naopak nepatří, a podíváme se na běžné chyby, které bychom měli při třídění odpadu vyvarovat.

Jak správně třídit papír?

Papír patří mezi nejčastější druhy odpadu. Vhazujeme jej do modré popelnice. Papírový odpad zahrnuje noviny, časopisy, krabice a kartóny. Do kontejneru na papír patří také kancelářský papír a papírové obaly.

Dříve se bylo vhazování plat od vajíček a roliček od toaletních papírů do kontejnerů na papír chybou.  To už ale v dnešní době neplatí. V dnešní době je recyklační technologie natolik vyspělá, že oba zmíněné druhy odpadů se již dají bez problémů recyklovat.

trideni-odpadu-co-kam-patri-papir

Plata od vajíček a roličky od toaletních papírů do kontejnerů na papír patří

Nevhodné je třídit mastné nebo znečištěné papírové obaly, jako jsou krabice od pizzy. Tyto obaly jsou často mastné, což velmi znesnadňuje recyklaci.

Také mnoho obalů, které se často tváří jako papír, neobsahuje pouze papír ale často také další druhy materiálů. Typickým příkladem takového obalu jsou papírové kelímky na pití. Do kontejneru na papír také nepatří dětské jednorázové pleny a knihy s deskami.

Velmi častou chybou při třídění odpadu je vhazování složených krabic do kontejnerů. Složená krabice zabírá v kontejneru velké množství místa a do kontejneru se pak vejde mnohem méně odpadu. Všechny krabice je nutné před vhozením do kontejneru rozložit. Můžete je třeba rozdupat, byť se to nezdá některé papírové krabice jsou celkem odolné.

Co dělat s plastovým odpadem?

Plasty jsou běžně používanými materiály. Některé druhy plastů mohou být obtížně recyklovatelné. Platí zde zásada, že plastové obaly s označením recyklace mohou být tříděny do kontejnerů na plast, které mají žlutou barvu.

Mezi plastový odpad patří plastové láhve od nápojů, obaly od potravin, plastové kelímky a obaly od hygienických produktů. Mezi časté chyby patří třídění plastových obalů bez označení nebo plastů s číslem 6 (polystyren), které v mnoha místech nelze recyklovat a patří do směsného odpadu.

Plastový granulát připravený recyklací pro další výrobu

Plastový granulát připravený recyklací pro další výrobu

V každém městě se může do kontejnerů na plast vhazovat trochu jiné druhy odpadů. Je to dáno tím, jak je vybavená třídící linka. V Brně tak můžeme do kontejnerů na plast vhazovat také nápojové kartony tzv. teprapaky (obaly od džusů nebo mléka) a hliníkové plechovky. V jiných městech je možné, že se setkáte s oranžovou popelnicí určenou přímo na nápojové kartony a není je tak vhodné vhazovat do jiných kontejnerů. Potřebné informace vždy najdete uvedené na konkrétním kontejneru.

Každý červenec se můžete zapojit do mezinárodní výzvy: Červenec, měsíc bez plastů. V uvedeném článku se dozvíte mnoho tipů, jak minimalizovat plastový odpad v domácnosti.

Kam patří sklo?

Skleněné lahve a sklenice patří mezi nejlépe recyklovatelné materiály. Výroba skla je energeticky mnohem náročnější než jeho recyklace, proto má třídění skla velký smysl. Sklo by mělo být tříděno podle barev do odpovídajících kontejnerů: zelené a hnědé sklo do zelených kontejnerů a bílé sklo do bílých kontejnerů.

Důležité je, aby sklo bylo čisté a bez zbytků potravin nebo nápojů. Víčka od zavařovacích sklenic patří do směsného odpadu, protože jsou většinou potažená z vnitřní strany gumou. Pokud je hodíme do kontejneru na sklo, tak to nevadí, protože sklo prochází následným čištěním a víčka budou pomocí magnetů ze skla vytažena. Do kontejneru na sklo nepatří keramika, porcelán, drátované sklo, autosklo, varné a laboratorní sklo a také zrcadla. 

recyklace skla na pásu

Při recyklaci skla je sklo rozemleto na kousky

Jak se správně zbavit organického odpadu?

Bioodpad, známý také jako organický odpad nebo biologicky rozložitelný odpad, je odpad, který pochází z organických materiálů, které mohou být snadno rozloženy mikroorganismy nebo jinými přírodními procesy. Tento typ odpadu zahrnuje různé druhy organických materiálů od rostlinných zbytků až po ty živočišné.

Správné třídění organického odpadu je velmi důležité. Pokud organický odpad vhodíme do směsného odpadu, čekají ho většinou dva možné osudy. Může být se směsným odpadem spálen nebo je společně s ním uložen na skládku odpadu. Když se bioodpad uloží na skládku, začne se rozkládat a vytvářet obrovské množství různých plynů, např. methanu, které velkou měrou přispívají ke skleníkovému efektu. Co s tím? Zde je několik způsobů, jak správně nakládat s bioodpadem:

Kompostování

Organický odpad jako jsou zbytky z ovoce, zeleniny, listí, kávová sedlina a jiné rostlinné zbytky lze kompostovat. Kompostování je přírodní proces, při kterém se organický materiál rozkládá s pomocí mikroorganismů a vytváří se humus, který lze využít např. pro hnojení. Kompostovat můžete na hromadě ve své zahradě nebo použít speciální kompostovací nádoby.

Vermikompostování

Tato metoda kompostování využívá k rozkladu organického odpadu speciální druh žížal. Žížaly pomohou přeměnit organický odpad na humus mnohem rychleji než klasické kompostování, proto jej můžeme využít také v bytě.

Tříděný sběr bioodpadu

Mnoho měst má systémy pro tříděný sběr bioodpadu. Popelnice na bioodpad mají většinou hnědou barvu. Organický odpad je sbírán zvlášť od ostatních druhů odpadu a je následně kompostován nebo jiným způsobem využíván. Velké množství organického odpadu může být využito např. k výrobě energie. Biomasa z organického odpadu může být spalována nebo využívána k výrobě biopaliv.

Naučte vaše děti, jak správně třídit odpad s pomocí našich materiálů v PDF. V nabídce máme hru Není odpad jako odpad a pracovní listy s výukovými texty Půda, místo, kde to žije, kde se dozvíte mimo jiné mnoho také o kompostování. Všechny uvedené materiály vám přijdou ve formě PDF do e-mailu do pár minut po zaplacení.

Jak třídit elektroniku?

Elektronické zařízení, jako jsou mobilní telefony, počítače a televize, obsahují mnoho cenných surovin, které mohou být recyklovány. Mezi tyto suroviny patří i cenné kovy jako je např. stříbro nebo dokonce zlato.

Na mnoha místech najdete červené kontejnery určené pro sběr drobnější elektroniky. Tam, kde tyto kontejnery nenajdete nebo pokud je váš spotřebič příliš velký, využijte služeb sběrných dvorů, kde můžete elektroniku bezplatně odevzdat.

Jen si dejte pozor, abyste se před vyhozením zbavili všech citlivých osobních údajů, které se mohou obsahovat např. staré telefony a paměťová média. Do kontejneru na elektroodpad nepatří nic, co by se mohlo rozbít: televize, monitory ani žárovky a zářivky.

Co dělat s nebezpečným odpadem?

Nebezpečný odpad zahrnuje látky jako jsou baterie, léky, barvy a různé chemikálie. Tyto látky nesmí být vyhazovány do běžného odpadu, protože mohou poškodit životní prostředí. Je nejlepší odnést je do sběrného dvora. Nepoužité léky pak můžete bezplatně odevzdat v jakékoli lékárně.

Závěrem

Správné třídění odpadu je jednoduchý způsob, jak každý z nás může alespoň trochu přispět k udržitelnému životu na naší planetě. Věnujme v našich domácnostech pozornost správnému třídění odpadů a dávejme odpady tam, kam skutečně patří. Třídění odpadu není jen povinnost, ale můžeme jej vnímat jako společný úkol, který má pozitivní dopady na životní prostředí a zachování přírodních zdrojů pro budoucí generace.

Autor: Ing. Mgr Jana Posslová PhD.